Obrázek 4.: Ukázka části kódu z našeho pythoního programu na generování testovací databáze.

GENEROVÁNÍ DAT INZERÁTŮ: PYTHON


Abychom vůbec naši aplikaci mohli vytvořit a při vývoji testovat, bylo nejprve potřeba získat data s informacemi o nabízejících a jejich produktech. Kde však taková data nalézt?

Los nakonec padl na otestování našich nově nabytých znalostí Pythonu a pokus o vytvoření vlastní fiktivní databáze, která by nám dala veškeré potřebné informace jak o produktech, nabízejících ale i o lokaci nabídek, která by nám pomohla s vytvořením mapy.

Vytvořili jsme si tedy jednoduchou aplikaci k tvorbě databáze. Tato aplikace za pomoci knihovny k jednotlivým proměnným vytvořila náhodné kombinace dat, které se následně uložili do podoby databáze, se kterou už nase aplikace komunikovala přímo. Díky tomuto prográmku jsme měli pod kontrolou, co v databázi momentálně máme a jak velký vzorek máme. Její součástí bylo i generování souřadnic, které jsme prozatím omezily na Brno a okolí, pro lepší předhlednost.

TVORBA STRÁNEK: HTML, CSS


Stránky jsou vytvořeny za pomocí CSS a HTML. Naší snahou bylo vytvořit přehledný a nepřeplácaný design. Záhlaví tedy tvoří jen pár odkazů - Mapa, Projekt, Pravidla a Login.

Obrázek 6.: Ukázka mapy s pár vyfiltrovanými body z naší webové aplikace.


Po dlouhém zjišťování jak google maps appi fungují a jak si upravíme jejich vzhled nás však čekalo ještě složitější zjišťování jak zadat vlastní ikonky markerů, a jak do mapy naimportovat naše data produktů. V tomto bodě započal největší boj našeho celého tažení.

Ač se nám podařilo mapu upravit do naší chtěné podoby, tak aby na ní vynikli naše vlastní osobité markery, jejichž grafickou podobu nám zpracovala naše mentorka, tak zajistit funkčnost načítání polohy markerů podle naší volby a vyskakovací okno s unikátními informacemi pro každý jednotlivý marker byl značný oříšek, který nám nedal spát několik dní a nocí.

Nakonec se nám zadařilo tyto prvky naprogramovat a nastavit do naší chtěné podoby.

MAPY: GOOGLE MAPS API


Druhým mezníkem společně s tvorbou webu bylo určení si podoby webové aplikace. Naším přimárním motivem bylo moto, že v jednoduchosti je krása. Zvolily jsme proto google maps appi, která vytvořila základ pro naši produktovou mapu.


Obrázek 7.: Ukázka jednoho z testovacích scriptů pro Google map appi.

Obrázek 8.: Ukázka z jedné z našich databázových tabulek.

DATABÁZE PRO INZERÁTY: SQL

Jak jsme si již zmínily výše, tak pro čistý start bylo potřeba vytvořit fiktivní databázi náhodných dat, pro testování naší aplikace. K tomu účelu nám posloužila pythoní aplikace, díky, které se nám vytvořila nová databáze o několika stovkách záznamů.

Tato databáze se následně stala Srdcem pro naši aplikaci, tedy místem ze kterého byla čerpána data. Za pomoci Apache Tomcat Servletu se nám podařilo napojit tuto databázi na webové stránky. Aplikace psaná v Jave tedy za pomoci Tomcatu čerpá potřebné informace z databáze a promítá je koncovému uživateli na webové stránce.

Databáze však prozatím funguje jako testovací prostředí. Časem však bude potřeba testovací data smazat a budou nahrazena novými daty od uživatelů, která už budou reálná.

                           Obrázek 9.: Insert vytvořený za pomoci Pythoního kódu, který vytvořil databázi.

VŠEMOŽNÉ SCRIPTY: JAVA 

Naše webová aplikace beží za pomoci jazyka Java, který jsme si zvolily kvůli už jeho částečné znalosti a touze tyto znalosti prohloubit, ale i kvůli jeho lehčí použitelnosti pro aplikace, než je tomu třeba u Pythonu.

K vytvoření aplikace bylo užito prostředí Apache Tomcat, který slouží právě pro tvorbu webových aplikací a umožňuje napojení externí databáze na webové stránky. K tomuto účelu slouží právě scripty napsané v Javě, které jednotlivé prvky aplikace napojilya a umožnily její funkčnost.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ A NEMINE?

ANALÝZY NAVŠTĚVOVANOSTI: GOOGLE ANALYTICS 


NÁSLEDNÉ ANALÝZY: POWER BI


JAK TO CELÉ NAKONEC DOPADLO?