JAK TO VŠECHNO VZNIKLO? ...

U piva! Ne, vážně :)

Do oka jsme si padly hlavně kvůli podobným zájmům a smyslu pro humor, což se ukázalo být důležitou predispozicí pro kvalitní spolupráci! Do "Meet your mentor" jsme původně vstupovaly se dvěma projekty - aplikací pro nepeněžní sdílení statků a služeb a aplikcí pro omezení plýtvání potravinami v restauračních provozech.

Někteří potenciální mentoři nás odrazovali od přílišné složitosti, jiní alespoň navrhovali reálná řešení, jediná Jana Babáčková byla naším netradičním tématem barterového sdílení vyloženě nadšená a tak vznikl náš dream team! :)

Tímto bychom jí chtěly velmi poděkovat za vynaložené úsilí a hlavně trpělivost! Bez její motivace by to celé pro nás bylo mnohem těžší.


CHCEME TO DĚLAT JINAK (A LÉPE)

Naše aplikace původně vychází z již aplikovaného konceptu se zkratkou LETS (local exchange trading system). LETS systémy na území ČR fungují zpravidla na komunitní bázi - proto je pro mnoho potenciálních zájemců těžké s místní skupinou přijít do styku, nebo vůbec zjistit, že něco takového v daném místě existuje. Spousta z nich navíc využívá nepřehledný a zastaralý administrativní systém, který může být pro mnohé odrazující.

Věříme tedy ve zbylé dobro v lidech a rozhodly jsme se koncept otevřít širší veřejnosti a trochu jej poodhalit ze zbytečně alternativního hávu. 

Obrázek 1.: Ukázka rozhraní systému Cyclos používaného k administraci členů např. brněnské skupiny RozLETSe.

Obrázek 2.: Ilustrace z https://www.whistlerfarmersmarket.org)

PROČ BY VÁS TO MĚLO LÁKAT?

Lokální výměna má spoustu nesporných pozitivních vlivů:

1) Spojuje lidi v místě jejich bydliště, kteří by se za normálních okolností možná jen těžko poznali.

2) Vrací obchodům "lidský rozměr". Statky i služby putují přímo od člověka k člověku.

3) Staví na vzájemné důvěře a spolupráci.

4) Lokální znamená příznivé k životnímu prostředí. Např. rajčata vypěstovaná na vlastní zahrádce mají daleko menší ekologickou stopu než ty, které (zabalené) přivezl kamion ze sousedního státu.

5) Přebytky potravin v domácnosti nemusí končit v koši. Co je pro vás přítěží dost možná jiní lidé velmi ocení!


TEĎ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! JAK TO FUNGUJE?

Stránka má jednoduchý a uživatelsky příjemný vizuál. Návštěvník si na mapě ve svém okolí prohlédne nabízené produkty a služby, či je vyvěsí pro ostatní. Registrace je nutnou součástí pro možnost se vzájemně kontaktovat za účelem výměny. Ta již probíhá čistě v režii zájemce a poskytovatele. Po úspěšné (i neúspěšné) výměně je možno se vzájemně ohodnotit. Větší počet kladných hodnocení přirozeně působí sympaticky pro ostatní a zvyšuje tak uživatelovu důvěryhodnost.

Obrázek 3.:  Ukázka úvodní stránky naší webové aplikace

JAK SME TO VŠE DALY DOHROMADY?